باغچه شما

تولید مرکبات پیوندی

تکثیر گونه­ های مختلف مرکبات اگرچه با روش­ های مختلفی مانند کاشت بذر، قلمه ­زنی، خوابانیدن و پیوند زدن شاخه یا جوانه امکانپذیر می­ باشد اما معمول­ترین شیوه در سطح جهانی استفاده از پیوند جوانه و به طور خواص، پیوند سپری است.

در خانواده مرکبات می­ توان براحتی گونه ­ها و حتی جنس­ های مختلف را به سهولت و بدون ظهور علایم ناسازگاری به یکدیگر پیوند زده و ترکیب ­های مختلفی از پایه و پیوندک را به منظورهای مختلف ایجاد کرد.

تولید مرکبات با کاشت بذر اگرچه شیوه­ ای ارزان قیمت و ساده در تکثیر گیاهان محسوب می­ شود، اما این روش تکثیر، تنها برای تولید پایه ­های مرکبات اهمیت داشته و به دلیل گستردگی صفات ایجاد شده در نتایج، کاربردی در تولید نهال مرکبات ندارد. مرکبات بذری اگرچه تمام ویژگی­ های درخت مادری را دارا هستند، اما بازهم خصوصیات نامطلوبی مانند خاردار بودن شاخه­ ها، ارتفاع زیاد درخت و تاخیر در آغاز باردهی درخت را در پی خواهد داشت.