کنار محلی

...   انگور یاقوتی 14   کنار محلی 23   نارنگی پرل  6  پرتقال تامسون 15  کنار کیسه ای 24  نارنگی ...
آشنایی با نهال کنار هندی نهال های کنار هندی در حلب 17 کیلویی روغن نباتی کاشته می شوند. نهال های کاشته شده در حلب حجم ریشه بیشتری داشته و رشد بیشتری نسبت به کنا کیسه ای دارند. دو نوع کنار هندی پیوندی ...