کمپوست قارچ

سموم مجاز کشور در این دنیا سم های زیادی تولید می شود. سم هایی که از سازمان های ذیصلاح در ایران مانند سازمان حفظ نباتات و محیط زیست مجوز دارند ، سموم مجاز تعریف می شوند. بنابراین سم هایی برای دفع آفات ...
... منحصر به فرد کمپوست ، اولین کمپوست با منشا سلولوزی در کشور را ارائه داده ایم. بر خلاف کمپوست های موجود در بازار که اغلب کمپوست قارچ هستند و دارای آلودگی های بسیار زیاد هستند، کمپوست تولیدی ما فاقد هرگونه ...