توت فرنگی خوشمزه

نهالستان سبزینه نهالستان سبزینه در شمس­ آباد دزفول (استان خوزستان) قرار دارد. شهرستان دزفول به دلیل آب و هوای مناسب و بهره بردن از خاک حاصلخیز و تابش نور آفتاب مکان مطلوبی برای زراعت، باغبانی و کشاورزی ...
فروش توت فرنگی از اواسط اسفند ماه و با معتدل شدن هوا فصل برداشت توت فرنگی در دزفول شروع می شود. برداشت این محصول با گرم شدن هوا به پایان می رسد.  در صورتی که گرمای زودرس باشد، قبل از پایان اردیبهشت ...