باغچه شما

 فیلم آموزش کاشت نهال کیسه ای

کیسه نهال را از یک طرف یا دوطرف با تیغ برش داده و بدون آنکه بافت نهال آسیب ببیند در چاله کاشته و بلافاصله آبیاری شود. نوبت بعد آبیاری 20 دقیقه پس از آبیاری اول و در مجموع 10 لیتر. بافت و قالب خاک ریشه نباید از هم پاشیده شود. درصورت از هم پاشیدن بافت خاک نهال ویدیو کاشت اضطرار نهال را در قسمت آموزش و دانلود نهالستان سبزینه ملاحظه کنید. جز روشی که برای کاشت مشاهده می کنید می توان انتهای کیسه را با تیغ جدا کرده و سپس اقدام به کاشت نمود.  در صورتی که نفرات کافی برای کاشت در اختیار ندارید و به سرعت بالایی نیاز دارید؛ می توان بدون پاره کردن کیسه نهال ها را کاشت. در اینصورت مطمئین خواهیم شد که ریشه نهال لخت نشده و نهال آسیب نمی بیند اما در مقابل رشد ریشه با اندک تاخیر مواجه خواهد شد. اگر نیروی کاربلد در اختیار ندارید و در عملیات کاشت با کمبود وقت روبرو هستید از روش دوم استفاده کنید تا تلفات کاشت به حدقل برسد.