باغچه شما

انتخاب درخت مادری پیوندک

این مرحله یکی از مهمترین مراحل در تولید مواد گیاهی سالم است. زیرا میزان باردهی، طول عمر اقتصادی درخت، کیفیت میوه و از همه مهمتر عاری بودن از بیماری­ها همگی وابسته به گیاه مادری پیوندک خواهد بود. بر این اساس لازم است که گیاه مادری منبعی معتبر و با شجره نامه­ای مشخص از لحاظ سلامت، قدرت، باردهی زیاد و منظم و کیفیت  مطلوب داشته باشد. بر این اساس گیاهان مادری پیوندک باید در برابر بیماری­ها محک خورده و فقط گیاهانی که عاری از بیماری باشند به عنوان منبع پیوندک مورد استفاده قرار گیرند. این گیاهان را باید علامتگذاری کرده و از شاخه­های پیوندک به دقت مراقبت نمود تا آلوده نشوند. برای نیل به این مقصود ضروری است که چاقوی استفاده شده با الکل و یا محلول هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شده باشد. جوانه پیوندک نیز همواره باید از چوب حاصل از رشد فصل جاری و یا نزدیک به رشد سال قبل که به خوبی بالغ شده اند گرفته شود.

بهتر است شاخه هایی که دارای مقطع گرد هستند برای تهیه پیوندک مورد استفاده قرار گیرند زیرا این شاخه ها که بر  روی پوستشان خطوط طولی سفیر رنگی دارند دارای جوانه های متورم و آماده به رشد هستند. لازم است که در هر شاخه انتخاب شده جوانه اول و دوم بخش قاعده که اغلب ناقص هستند حذف کرد. بهتر است چوب جوانه پیوندک درون خزه اسفاگنوم مرطوب، روزنامه خیس و در داخل کیسه نایلونی و یا در گونی کنفی مرطوب در شرایط یخچال نگهداری شوند.