باغچه شما

آموزش کاشت نهال مرکبات

پس از طراحی و نقشه کشی محل کاشت نهال ها مشخص خواهد شد. در ابتدا باید چاله ای مناسب حفر کرد. چاله نباید خیلی عمیق و یا پهن باشد. عمق و پهنای چاله باید به گونه ای باشد که ریشه و گل چسبیده به آن به راحتی درون چاله قرار گرفته و گل همراه با ریشه نهال در چاله مخفی شود بگونه ای که اگر از روی سطح زمین نگاه کنیم گل پیدا نباشد. البته نباید در عمق چاله زیاده روی نمود. در صورتی که عمق چاله بیش از حد باشد آبیاری موثر نخواهد بود و احتمال خشک شدن نهال وجود دارد. در صورتی که اقدام به احداث باغ مرکبات نموده اید در حفر چاله ها این مساله را درنظر داشته باشید که خاک چاله های هر ردیف در یک جهت مشخص قرار گیرد. در سمت دیگر چاله نهال ها توزیع می شوند. در صورت رعایت این مساله، توزیع نهال ها در باغ منظم تر شده و کارگران راحت تر می توانند نهال ها را توزیع نموده و بکارند. زیرا یک کار مشخص را در یک جهت انجام می دهند و در صورت عدم رعایت این مساله باید دائما جای خود را عوض کنند که موجب کاهش سرعت خواهد شد. از طرف دیگر خاک چاله ها و نهال ها دقیقا باید روبروی یکدیگر قرار گیرند تا کاشت آنها با سرعت بیشتری انجام شود. در مواردی که وسعت باغ زیاد باشد توجه به این نکات ضروری است.

برای کاشت نهال ابآموزش کاشت نهال مرکباتتدا نایلون پیچیده شده دور ریشه را بادقت باز کرده سپس نهال را بلند کنید. با یک دست ساقه نهال و با دست دیگر خاک ریشه را نگه دارید. نهال را درون چاله قرار دهید. اگر عمق چاله زیاد است کمی خاک در آن ریخته تا عمق چاله کم شود. نهال را درون چاله گذاشته و با بیل چاله را پر کنید. تا پایان خاکریزی درون چاله با یک دست ساقه نهال را نگه دارید تا کج نشود. با پا مقداری از خاک های اطراف ساقه را فشرده کنید. البته بیش از حد فشار ندهید. هدف از این کار اطمینان از ثبات نهال است. اکنون که  نهال را کاشته اید می توانید نهال را رها کنید. در اولین فرصت ممکن نهال کاشته شده را آبیاری کنید.

در هنگام بیرون کشیدن نهال مرکبات از خزانه، حمل و یا توزیع نهال ها در باغ و یا هنگام کاشت ممکن است خاک اطراف ریشه که به صورت یکپارچه است، شکسته شود. در این موارد توصیه می شود، عمق چاله را بیشتر کنید. بلافاصله نهال را آبیاری کنید و مقداری از قسمت فوقانی نهال را ( که برگ های بیشتری دارد) با قیچی باغبانی ببرید. تمام این موارد به حفظ این نهال کمک می کند. اقدامات فوق برای حفظ آب مورد نیاز نهال است.

فیلم آموزش کاشت نهال مرکبات